16 Οκτώβριος 13 | LEADER Αλιείας
Ανενεργό

4.1.2.2 Υποδομές για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής

Η αναπτυξιακή στρατηγική της περιοχής αποσκοπεί στην ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής, δηλαδή στην ανάδειξη και αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της (φυσικό περιβάλλον, πολιτιστική... »
Περισσότερα
16 Οκτώβριος 13 | LEADER Αλιείας
Ανενεργό

4.1.2.1 Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας

Η αναπτυξιακή στρατηγική της περιοχής αποσκοπεί στην ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής, δηλαδή στην ανάδειξη και αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της (φυσικό περιβάλλον, πολιτιστική... »
Περισσότερα
16 Οκτώβριος 13 | LEADER Αλιείας
Ανενεργό

4.1.1.3 Λοιπές ιδιωτικές επενδύσεις τομέα αλιείας

Η περιοχή παρέμβασης αποτελεί μια από τις σημαντικότερες ιχθυοπαραγωγικές περιοχές της χώρας, η οποία παράλληλα διατηρεί παραδοσιακούς τρόπους αλιείας, όπως τα διβάρια. Η αλιεία και ιδιαίτερα... »
Περισσότερα
16 Οκτώβριος 13 | LEADER Αλιείας
Ανενεργό

4.1.1.2 Ιδιωτικές επενδύσεις από μη αλιείς

Η περιοχή παρέμβασης διαθέτει τεράστιο περιβαλλοντικό και πολιτιστικό κεφάλαιο, καθώς και την απαιτούμενη κρίσιμη μάζα πληθυσμού (32.022 κάτοικοι), προκειμένου να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματά... »
Περισσότερα
16 Οκτώβριος 13 | LEADER Αλιείας
Ανενεργό

4.1.1.1 Ιδιωτικές επενδύσεις από αλιείς

Στην περιοχή παρέμβασης δραστηριοποιούνται 371 αλιείς, με την πλειοψηφία αυτών να δραστηριοποιείται στην ενιαία γεωγραφική ενότητα Ι.Π. Μεσολογγίου – Αιτωλικού. Τα προβλήματα στον δευτερογενή... »
Περισσότερα
16 Οκτώβριος 13 | Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER
Ανενεργό

Επικαιροποιημένη παρουσίαση Τοπικού Προγράμαμτος LEADER

Συμβουλευτείτε το επισυναπτόμενο αρχείο προκειμένου να λάβετε γνώση για τις χρηματοδοτούμενες δράσεις και τις παραμέτρους του Τοπικού Προγράμματος “Εφαρμογή της Προσέγγισης Leader”,... »
Περισσότερα
16 Οκτώβριος 13 | Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER
Ανενεργό

L323 Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς

Τα περιβαλλοντικά και πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής αποτελούν το βασικότερο πλεονέκτημά της, αλλά η αξιοποίησή τους χαρακτηρίζεται ως περιορισμένη. Γι’ αυτό πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις... »
Περισσότερα
16 Οκτώβριος 13 | Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER
Ανενεργό

L321 Βασικές υπηρεσίες για τις αγροτικές περιοχές

“Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό” Η ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής συγκαταλέγεται στους βασικούς στόχους της αναπτυξιακής στρατηγικής... »
Περισσότερα
16 Οκτώβριος 13 | Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER
Ανενεργό

L313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

Η περιοχή παρέμβασης και ιδιαίτερα το ορεινό της τμήμα είναι ένας αναγνωρίσιμος τουριστικός προορισμός, ο οποίος όμως παρουσιάζει ελλείψεις σε τουριστικές υποδομές και υπηρεσίες, καθώς και... »
Περισσότερα
16 Οκτώβριος 13 | Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER
Ανενεργό

L312 Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης ΠΜΕ

Η επιχειρηματικότητα στην περιοχή παρέμβασης παρουσιάζει έλλειμμα, με αποτέλεσμα την μη επαρκής αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των τοπικών πόρων γενικότερα. Έτσι, ένας από τους στόχους... »
Περισσότερα
16 Οκτώβριος 13 | Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER
Ανενεργό

L311 Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες

Στον πρωτογενή τομέα απασχολείται το 45,39% των απασχολούμενων στην περιοχή παρέμβασης, η οποία διαθέτει ένα από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα της χώρας, γεγονός που παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης... »
Περισσότερα
16 Οκτώβριος 13 | Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER
Ανενεργό

L123 Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

Στην περιοχή παρέμβασης λειτουργεί ένας σημαντικός αριθμός μονάδων μεταποίησης και τυποποίησης για αγροτικά προϊόντα συμβατικής παραγωγής, αλλά παραταύτα η περιοχή παρουσιάζει υστέρηση... »
Περισσότερα
16 Οκτώβριος 13 | Δομή Στήριξης Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Ανενεργό

Δράσεις ΠΕΠ Ορεινής Ζώνης Ναυπακτίας

Οι δράσεις (επενδύσεις) που υλοποιήθηκαν μέσω του Προγράμματος Ορεινής Ζώνης Ναυπακτίας είναι οι ακόλουθες:   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΕΝΔΥΤΗ... »
Περισσότερα
16 Οκτώβριος 13 | Equal
Ανενεργό

Δράσεις EQUAL

Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ 1 Κοινωνική Επιχειρηματικότητα για τη Καταπολέμηση του Αποκλεισμού Ι 2 Οργάνωση και λειτουργία Γραφείου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 3 Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος... »
Περισσότερα
16 Οκτώβριος 13 | Βοήθεια στο Σπίτι (Γ ΚΠΣ)
Ανενεργό

Δήμος Χάλκειας

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΕΙΑΣ   ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙ, ΓΑΛΑΤΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΧΑΝΙΑ, ΚΑΤΩ ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΑ ΠΕΜΠΤΗ ΓΑΒΡΟΛΙΜΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΒΑΣΙΛΙΚΗ        Το πρόγραμμα στελεχώνεται... »
Περισσότερα
16 Οκτώβριος 13 | Βοήθεια στο Σπίτι (Γ ΚΠΣ)
Ανενεργό

Δήμος Πυλήνης

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΝΗΣ   ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΥΛΙΑ ΤΡΙΤΗ ΠΟΚΙΣΤΑ – ΜΗΛΙΑ – ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΟΡΒΙΤΣΑ – ΣΤΡΑΝΩΜΑ – ΚΑΜΠΟΣ ΣΤΡΑΝΩΜΑΣ – ΦΑΜΗΛΑ – ΚΑΜΠΟΣ ΣΙΜΟΥ ΠΕΜΠΤΗ ΑΝΘΟΦΥΤΟ ... »
Περισσότερα
16 Οκτώβριος 13 | Βοήθεια στο Σπίτι (Γ ΚΠΣ)
Ανενεργό

Δήμος Πλατάνου

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ   ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΕΟΧΩΡΙ ΤΡΙΤΗ ΚΛΕΠΑ, ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ, ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΑΧΩΒΑ ΠΕΜΠΤΗ ΧΩΜΟΡΗ, ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ, ΠΕΡΙΣΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Κ. ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΕΪΚΑ,... »
Περισσότερα
16 Οκτώβριος 13 | Βοήθεια στο Σπίτι (Γ ΚΠΣ)
Ανενεργό

Δήμος Ευπαλίου

ΔΗΜΟΣ ΕΥΠΑΛΙΟΥ   ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 1Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΤΡΙΚΟΡΦΟ, ΕΥΠΑΛΙΟ, ΜΑΓΟΥΛΑ 2Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑ, ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙ, ΤΕΙΧΙΟ ΤΡΙΤΗ 1Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΦΙΛΟΘΕΗ 2Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΑΝΩ ΣΕΡΓΟΥΛΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ... »
Περισσότερα
16 Οκτώβριος 13 | Βοήθεια στο Σπίτι (Γ ΚΠΣ)
Ανενεργό

Δήμος Αποδοτίας

ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ (ΧΕΙΜΩΝΑΣ)   ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΧΡΥΣΟΒΟ, ΑΣΠΡΙΑ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΙΤΗ ΛΙΜΝΙΤΣΑ, ΓΟΛΕΜΙ ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑ, ΑΝΩ ΧΩΡΑ, ΚΑΤΩ ΧΩΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΑΝΑΒΡΥΤΗ, ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ... »
Περισσότερα
16 Οκτώβριος 13 | Warema
Ανενεργό

Δράσεις warema

Δράσεις Ανάλυση της Κατάστασης των Υδάτων Δημιουργία Συνεργασιών σε Επίπεδο Λεκανών Απορροής Ποταμών Προετοιμασία τεσσάρων Σχεδίων Δράσης Σύνταξη τεσσάρων Εκθέσεων Χωρικού Σχεδιασμού... »
Περισσότερα
16 Οκτώβριος 13 | Βοήθεια στο Σπίτι (Γ ΚΠΣ)
Ανενεργό

Δήμος Αντιρρίου

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ   ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΛΥΚΡΕΙΟ ΤΡΙΤΗ ΡΙΖΑ, ΜΑΚΥΝΕΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΓΡΑΠΙΔΟΚΑΜΠΟΣ, ΦΡΑΓΚΕΪΚΑ,ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗ ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΡΙΝΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ... »
Περισσότερα
16 Οκτώβριος 13 | LEADER+
Ανενεργό

Δράσεις Τοπικού Προγράμματος LEADER+

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader + διαρθρώνεται σε δύο Άξονες προτεραιότητας: Άξονας προτεραιότητας 1: Ολοκληρωμένες, πιλοτικού χαρακτήρα στρατηγικές αγροτικής ανάπτυξης, με τα εξής Μέτρα και... »
Περισσότερα