Φίλες και φίλοι,

Η Αιτωλική Αναπτυξιακή επιδιώκει την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασής της, στηριζόμενη:

  • στη συνεργασία με τις δημοτικές αρχές και τους κοινωνικούς φορείς
  • στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων
  • στην υποστήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας
  • στην τεχνογνωσία των στελεχών της

Η διαφάνεια, η φερεγγυότητα και η αποτελεσματικότητα αποτελούν βασικές αρχές της λειτουργίας μας. Η τοπική κοινωνία, οι υπερκείμενες αρχές και οι συνεργάτες μας αναγνωρίζουν την αξιοπιστία μας σε όλα τα επίπεδα και σε κάθε ενέργεια, δράση και δραστηριότητά μας.

Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής και προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να συστρατευθεί μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι στο χρόνο και στην πρόοδο.

Στο πλαίσιο αυτό, η ιστοσελίδα μας στοχεύει στην ενημέρωση των φορέων και των πολιτών της περιοχής, προσδοκώντας στην αξιοποίηση κάθε ευκαιρίας και χρηματοδοτικού εργαλείου.

 

Σιαμαντάς Γεώργιος

Πρόεδρος Δ.Σ.