Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, ειδικότητας ΤΕ ή ΔΕ Νοσηλευτικής, για χρονικό διάστημα δυο (2) μηνών, για την κάλυψη αναγκών του έργου “Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Ευπαλίου”, κατατέθηκαν αιτήσεις από δυο υποψήφιες, κατηγορίας ΔΕ.

Τα μόρια που συγκέντρωσαν οι δυο υποψήφιες αναφέρονται και αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Πίνακας Υπολογισμού Μορίων

 

Τυροπάνη Ιωάννα

Σκουζή Λαμπρινή

ΤΕ/ΔΕ

ΔΕ

ΔΕ

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

19,5 * 10 = 195

18,2 * 10 = 182

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

10 μήνες * 10 = 100

0

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

20

20

ΓΝΩΣΗ Η/Υ

20

20

ΣΥΝΟΛΟ

335

222

 

Ως εκ τούτου, για τη θέση της Νοσηλεύτριας για χρονικό διάστημα δυο μηνών προσλαμβάνεται η κα Τυροπάνη Ιωάννα.