Τα αποτελέσματα για την προκήρυξη της θέσης νοσηλευτή για το “Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Ευπαλίου” έχουν ως ακολούθως:

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ  ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ  ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΜΕΛΙΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α 1.107,00
2 ΚΟΛΩΝΙΑ  ΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α 900,00
3 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 651,00
4 ΣΤΟΥΜΠΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ 1.640,00
5 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Γ 1.306,60
6 ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ 1.206,60
7 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Γ 788,00
8 ΜΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ 663,20
9 ΠΑΤΣΗ  ΖΩΗ ΘΩΜΑΣ Γ 644,00
10 ΖΑΒΕΡΔΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑ Γ 604,00
11 ΤΥΡΟΠΑΝΗ  ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ 504,00
12 ΚΑΤΣΩΝΗ  ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ 396,40
13 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ 300,00
14 ΤΟΥΜΠΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ Γ 292,00