Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συνεργασία με ιατρό για τα έργα “Βοήθεια στο Σπίτι” των Δήμων Ευπαλίου και Χάλκειας κατατέθηκαν έξι (6) υποψηφιότητες, η κάθε μια εκ των οποίων συγκέντρωσε τα ακόλουθα μόρια:

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ

ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

66,4

150

100

316,4

ΚΟΤΣΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

67,7

200

20

287,7

ΝΙΚΟΛΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

73,4

0

80

153,4

ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

70,3

0

80

150,3

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

70,3

0

40

110,3

ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΗΛΙΑΝΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

68,6

0

20

88,6

 

Σύμφωνα με τον προαναφερόμενο πίνακα, η εταιρεία θα προχωρήσει σε συνεργασία με τον κ. Ζυγούρη Γεώργιο για τα έργα “Βοήθεια στο Σπίτι” των Δήμων Ευπαλίου και Χάλκειας.