Σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη κοινωνικού επιστήμονα για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του συγχρηματοδοτούμενου έργου “Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Ευπαλίου” κατατέθηκαν τέσσερις (4) υποψηφιότητες, κάθε μια εκ των οποίων έλαβε τα ακόλουθα μόρια:

 

 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΕΥΠΑΛΙΟΥ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΤΥΧΙΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Η/Υ

ΣΥΝΟΛΟ

Φούντα Μαρία

68,9

30

0

60

20

178,9

Ζαμπάρας Σωτήρης

70

0

40

0

20

130

Φελέκη Νεκταρία

72,1

0

0

20

0

92,1

Ανδριτσοπούλου Ελένη

65,3

0

0

20

0

85,3

 

Σύμφωνα με τον προαναφερόμενο πίνακα τη θέση καταλαμβάνει η κα Φούντα Μαρία.