Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. προκηρύσσει δυο θέσεις Ιατρών για το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι των Δήμων Αντιρρίου, Πυλήνης, Πλατάνου και Αποδοτίας, με καταληκτική ημερομηνία την 10η Οκτωβρίου 2008.

Σχετικά αρχεία
Προκήρυξη