Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνεργαστεί με Ιατρούς για τη στελέχωση των Δομών “Βοήθεια στο Σπίτι” των Δήμων Αντιρρίου, Πλατάνου και Χάλκειας για χρονικό διάστημα μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2008, με δυνατότητα παράτασης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα στα γραφεία της εταιρείας μας, οδός Πάνου Ρήγα 23, 30300 Ναύπακτος (τηλ. 2634038110), από την Πέμπτη 07/11/2008 έως την Τετάρτη 19/11/2008