Το Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” παρατάθηκε έως την 30η Απριλίου 2009, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Νόμου 3731 (ΦΕΚ Α΄ 263/23-12-08).