«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ»

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. σας ενημερώνει ότι οι υπηρεσίες «Βοήθεια στο Σπίτι» θα παρέχονται μέσω της πράξης «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στον Δήμο Αποδοτίας», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητας ζωής», του Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013».

Στο πλαίσιο του έργου παρέχονται υπηρεσίες από:

Κοινωνική λειτουργό – Νοσηλεύτρια – Οικογενειακή Βοηθό – Ιατρό – Διοικητικό προσωπικό

Οι υπηρεσίες παρέχονται σε ηλικιωμένα άτομα (άνδρες και γυναίκες), σε άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ) και σε άτομα που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας, με σκοπό την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης με συνέπεια τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Το έργο θα παράσχει υπηρεσίες σε 90 ωφελούμενους, οι οποίοι θα επιλεγούν βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

  • Κατάσταση υγείας
  • Εισόδημα
  • Οικογενειακή κατάσταση

 

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να λάβετε τις παρεχόμενες υπηρεσίες:

  1. Κλείστε ραντεβού με τα στελέχη της Δομής στο σπίτι σας. Για να κλείσετε το ραντεβού επικοινωνήστε με την ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ στο τηλέφωνο 2634038110
  2. Ζητήστε από τα στελέχη της Δομής (κατά την επίσκεψή τους) να σας επιλύσουν κάθε απορία για το έργο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Επίσης, ζητήστε τους το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ».
  3. Συμπληρώστε το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ» με τη βοήθεια των στελεχών της Δομής
  4. Υπογράψτε το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ» και παραδώστε το μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα στελέχη της Δομής

Εντός πέντε εργάσιμων ημερών θα σας τηλεφωνήσουν από την ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ για να σας ενημερώσουν για τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής σας. Σε διαφορετική περίπτωση τηλεφωνήστε στην ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ.

Η αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου πρέπει να έχει παραδοθεί στα στελέχη της Δομής ή στα γραφεία της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ έως την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2010 και ώρα 13:00.

Οι αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά την 23η Ιουλίου 2010 και έως την 31η Αυγούστου 2010 θα αξιολογηθούν το 1ο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.

Οι αιτήσεις που θα κατατεθούν από 1η Σεπτεμβρίου 2010 έως την 30η Οκτωβρίου 2010 θα αξιολογηθούν το 1ο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης