Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ είχε δημοσιεύσει προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την: α) προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού και εφαρμογών και β) προμήθεια blogs, folders και τσαντών, για τις ανάγκες των προγραμμάτων “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER” και “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών”.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την υπ’ αριθμ. 186/23-11-2011 προχώρησε στην κατακύρωση των προαναφερόμενων διαγωνισμών, σε συνέχεια των πρακτικών αξιολόγησης των αρμόδιων Επιτροπών Αξιολόγησης.

Τα αποτελέσματα των διαγωνισμών έχουν ως ακολούθως:

 • Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού και εφαρμογών
 1. WIZARDS SOLUTIONS LTD (ανάδοχος) – 15.985,51€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

 • Σχεδιασμός και εκτύπωση folders & blogs “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER”
 1. DEPEND ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ε.Π.Ε. (ανάδοχος) – 1.726,92€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 2. ΑΓΓΕΛΙΚΗ Κ. ΚΑΤΣΟΥΔΑ
 3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ
 4. ARTE CREATIVE TEAM ΠΑΤΡΑΣ Ε.Π.Ε.
 5. BLACKSHEEP DESIGN
 6. 2020 A.E.
 7. ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (απορρίπτεται)
 • Σχεδιασμός και εκτύπωση folders & blogs “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών”
 1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ (ανάδοχος) – 1.353,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 2. DEPEND ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ε.Π.Ε.
 3. ΑΓΓΕΛΙΚΗ Κ. ΚΑΤΣΟΥΔΑ
 4. BLACKSHEEP DESIGN
 5. ARTE CREATIVE TEAM ΠΑΤΡΑΣ Ε.Π.Ε.
 6. 2020 Α.Ε.
 7. ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (απορρίπτεται)
 • Τσάντες “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER”
 1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ (ανάδοχος) – 2.275,50€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 2. 2020 Α.Ε.
 3. ARTE CREATIVE TEAM ΠΑΤΡΑΣ Ε.Π.Ε.
 4. BLACKSHEEP DESIGN
 5. DEPEND ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ε.Π.Ε.
 6. ΑΓΓΕΛΙΚΗ Κ. ΚΑΤΣΟΥΔΑ
 7. ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (απορρίπτεται)
 • Τσάντες “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών”
 1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ (ανάδοχος) – 1.199,25€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 2. ARTE CREATIVE TEAM ΠΑΤΡΑΣ Ε.Π.Ε.
 3. 2020 Α.Ε.
 4. BLACKSHEEP DESIGN
 5. DEPEND ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ε.Π.Ε.
 6. ΑΓΓΕΛΙΚΗ Κ. ΚΑΤΣΟΥΔΑ
 7. ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (απορρίπτεται)