Η Αιτωλική Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει την πρόθεσή της για επιλογή αναδόχου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σε εφαρμογή του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

 

Σχετικά αρχεία
CALL_GR
CALL_EN