Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών και γραφικής ύλης. Τα προς προμήθεια είδη ομαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες:

Α. ΜΕΛΑΝΙΑ/TONNER, με ανώτατο συνολικό προϋπολογισμό 3.000,00€

Β. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, με ανώτατο συνολικό προϋπολογισμό 3.200,00€

Γ. ΛΟΙΠΑ, με ανώτατο συνολικό προϋπολογισμό 120,00€

Οι προσφορές πρέπει να έχουν κατατεθεί έως την Παρασκευή 31 Μαΐου 2013 και ώρα 14:00.

 
Αναλυτικά στοιχεία για τον διαγωνισμό αναφέρονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν είτε από τα γραφεία της Αιτωλικής Αναπτυξιακής είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.aitoliki.gr (σ.σ. βλέπε επισυναπτόμενα αρχεία).

Σχετικά αρχεία
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ1
ΠΙΝΑΚΑΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ1