Στο πλαίσιο του προγράμματος Διαρθρωτική Προσαρμογή Επιχειρήσεων, η Αιτωλική Αναπτυξιακή ανακοινώνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιλεγμένες επιχειρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Σχετικά αρχεία
Πρόσκληση_Εκδήλωσης_Ενδιαφέροντος_για_παροχή_συμβουλευτικών_υπηρεσιών