Η Επιτροπή Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος "Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER" θα συνεδριάσει την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2012. Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνεται η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας της 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία με βάση τις ισχύουσες αποφάσεις είναι η 21η Δεκεμβρίου 2012. Η πιθανότερη νέα καταληκτική ημερομηνία της 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η 18η Ιανουαρίου 2013.

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για τη σχετική απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης με νεότερη ανάρτηση.