Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης “Δίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης στην Αιτωλία”.

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών: 11/11/2013 και ώρα 14:00

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.