Την Τρίτη 03/03/09 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ των αναπτυξιακών εταιρειών (Αιτωλική Αναπτυξιακή, Αναπτυξιακή Ολυμπίας, Τριχωνίδα Αναπτυξιακή και Αναπτυξιακή Αχαΐας) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους για τα διατοπικά σχέδια συνεργασίας “Δυτική Ελλάδα – Γης Ύδατα” και “Γέφυρα των Φιλικών: Όρκοι και μυστικά στην Δυτική Ελλάδα”, τα οποία αποσκοπούν στην ανάδειξη του οικοσυστήματος και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Περιφέρειας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναλύθηκαν οι εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί, διαπιστώθηκε η πρόοδος των εργασιών και καθορίστηκαν οι επόμενες εργασίες ανά συμμετέχουσα αναπτυξιακή εταιρεία.