ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 «Δίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης στην Αιτωλία»

2η ενημερωτική συνάντηση – παρουσίαση    του έργου

Σάββατο 30/11/2013 και ώρα 11:00π.μ.

Συνεδριακός Χώρος Δήμου Θέρμου  

Το Τοπικό Σχέδιο αποσκοπεί στην προετοιμασία 120 ατόμων,προκειμένου να ενταχθούν σε θέση εργασίας ή να δημιουργήσουν επιχείρηση, στους ακόλουθους τομείς:

§  Τουρισμός

§  Μεταποίηση/τυποποίηση

§  Κοινωνική Οικονομία

§  Διαδικτυακή Οικονομία

 

Ομάδες ΣτόχουΆνεργοι, νέοι επιστήμονες και αγρότες

Περιοχή παρέμβασης: Δήμοι Ναυπακτίας, Ι.Π. Μεσολογγίου, Θέρμου

Φορέας Υλοποίησης: Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΙΤΩΛΙΑ»

Πληροφορίες: Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α., www.aitoliki.gr, τηλ. 26340 38110