Σε συνέχεια ανοικτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας στο έργο “Δίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης στην Αιτωλία”, το Δ.Σ. της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, κατά τη συνεδρίαση της 18ης Νοεμβρίου 2013, κατακύρωσε το διαγωνσιμό στην εταιρεία ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΕΝΤΥΠΟ), βάσει της διαδικασίας της οικονομικότερης προσφοράς.

Το ποσοστό της έκπτωσης ανήλθε στο 17,5%.