Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη “ΑΙΤΩΛΙΑ”, που υλοποιεί την Πράξη “Δίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης στην Αιτωλία” διοργανώνει ημερίδα για την παρουσίαση της Πράξης, την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 11:00π.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας (παλιά Νομαρχία), στην Ι.Π. Μεσολογγίου.

Η Πράξη “Δίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης στην Αιτωλία” αποσκοπεί στην υποστήριξη 120 ωφελούμενων για την τοποθέτησή τους σε θέση εργασίας ή τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

Ωφελούμενοι της Πράξης δύναται να είναι υπό προϋποθέσεις:

  1. οι άνεργοι
  2. οι αγρότες
  3. οι νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, δικηγόροι, φαρμακοποιοί, μηχανικοί)