Στο πλαίσιο του διαγωνισμού της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την ένταξη των έργων “Βοήθεια στο Σπίτι” στο ΕΣΠΑ, ολοκληρθώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και των ενστάσεων που είχαν υποβληθεί. Βάσει των αποτελεσμάτων οι προτάσεις που κατατέθηκαν από την ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ για τους Δήμους Αντιρρίου, Αποδοτίας, Πλατάνου, Πυλήνης και Χάλκειας έλαβαν βαθμολογία 90,192 με άριστα το 100.

Στο προσεχές διάστημα θα ανοιχθούν οι οικονομικές προσφορές των υποψηφίων και θα αποσταλλούν τα τελικά αποτελέσματα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε στη συνέχεια να υπογραφούν οι συμβάσεις και να αρχίσει η υλοποίηση των νέων έργων.