Με την υπ' αριθμό 71559/6282/11-08-09 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε το έργο “Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Ευπαλίου”, το οποίο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Η Δομή “Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Ευπαλίου” θα εξυπηρετεί 90 ωφελούμενους σε συνεχή βάση έως την 31/12/2010, παρέχοντας:

  • υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης
  • νοσηλευτικές υπηρεσίες
  • ιατρικές υπηρεσίες
  • υπηρεσίες φυσιοθεραπείας
  • υπηρεσίες οικιακής βοήθειας

 

Οι προαναφερόμενες υπηρεσίες θα παρέχονται σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε ωφελούμενου.