Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ ενημερώνει ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο από την Ελληνική Βουλή “περί ελληνικής ιθαγένειας” έχει συμπεριλφηθεί, στο ΑΡΘΡΟ 29, διάταξη που επιτρέπει στις αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ την υλοποίηση των έργων “Βοήθεια στο Σπίτι” στο πλαίσιο της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου.

Με τη συγκεκριμένη διάταξη επιλύεται το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί με τον Νόμο 3731/2008 και διευκολύνεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη συνέχιση της λειτουργίας των εν λόγω δομών.