Στο πλαίσιο της προκήρυξης για την πρόσληψη νοσηλεύτριας/νοσηλευτή για το έργο “Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Χάλκειας” κατατέθηκαν δώδεκα (12) υποψηφιότητες, εκ των οποίων η κάθε μία συγκέντρωσε τα ακόλουθα μόρια:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

ΔΕΛΗΜΑΡΗ

ΓΚΟΛΦΩ

Α

1.288,00

2

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Α

897,40

3

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

ΕΛΕΝΗ

Α

348,00

4

ΓΙΑΒΡΟΥΤΑ

ΖΩΗ

Α

336,40

5

ΣΤΟΥΜΠΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Β

1.640,00

6

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ

Β

1.306,60

7

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΟΦΙΑ

Β

1.173,20

8

ΚΟΥΤΕΡΗ

ΕΙΡΗΝΗ

Β

698,20

9

ΚΥΤΑΓΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Β

564,00

10

ΤΥΡΟΠΑΝΗ

ΙΩΑΝΝΑ

Β

504,00

11

ΖΑΜΠΑΡΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Β

284,00

12

ΚΑΡΑΚΑΛΠΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ

Γ

300,40

Σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και τους κανονισμούς του ΑΣΕΠ, προηγούνται οι έχοντες βαθμό εντοπιότητας Α και ακολουθούν οι έχοντες βαθμό εντοπιότητας Β και Γ κατά σειρά.

Σύμφωνα με τα παραπάνω τη θέση καταλαμβάνει η κα Δελημάρη Γκόλφω.