Θεσπίστηκε πρόγραμμα επιχορηγήσεων για την πρόσληψη ωφελούμενων των προγραμμάτων ΤΟΠΣΑ & ΤΟΠΕΚΟ, τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.

Στην περιοχή των Δήμων Ναυπακτίας, Ι.Π. Μεσολογγίου και Θέρμου υλοποιείται το έργο ΤΟΠΣΑ “Δίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης στην Αιτωλία”, με συντονιστή εταίρο την ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΠΣΑ