Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης “ΑΙΤΩΛΙΑ” κατά τη συνεδρίαση της 28ης Μαρτίου 2014 ομόφωνα ενέκρινε το πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης για την επιλογή ωφελούμενων στο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης “Δίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης στην Αιτωλία”, το οποίο υλοποιείται στους Δήμους Ναυπακτίας, Ι.Π. Μεσολογγίου και Θέρμου.

Στο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης εντάσσονται 126 ωφελούμενοι, ενώ 21 εν δυνάμει ωφελούμενοι απορρίφθηκαν είτε λόγω έλλειψης δικαιολογητικών είτε λόγω συμμετοχής τους σε άλλο πρόγραμμα είτε διότι δεν προσήλθαν στις συνεδρίες αξιολόγησης.

Στα προγράμματα κατάρτισης του τοπικού σχεδίου συμμετέχουν 120 ωφελούμενοι (σ.σ. 37 ωφελούμενοι στον τομέα παρέμβασης “μεταποίηση/τυποποίηση”, 32 ωφελούμενοι στον τομέα παρέμβασης “τουρισμός”, 20 ωφελούμενοι στον τομέα παρέμβασης “κοινωνική οικονομία” και 31 ωφελούμενοι στον τομέα παρέμβασης “διαδικτυακή οικονομία”), ενώ στα προβλεπόμενα προγράμματα επιμόρφωσης συμμετέχουν 27 ωφελούμενοι του τομέα παρέμβασης “διαδικτυακή οικονομία”.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα παρακάτω αρχεία. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, οι κανονισμοί του οποίου δεν επιτρέπουν τη δημοσίευση ονομάτων ωφελούμενων. Γι’ αυτό οι ωφελούμενοι “αναφέρονται” με τον αριθμό ταυτότητάς τους ή τον αριθμό διαβατηρίου τους.

Οι ωφελούμενοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα από την Αιτωλική Αναπτυξιακή.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΠΣΑ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ_ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ_ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ_ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ_ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ