Για την 2η πρόσκληση επιλογής ωφελούμενων στο ΤΟΠΣΑ συμβουλευτείτε τα παρακάτω αρχεία.

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ