Η 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων για το ΤΟΠΣΑ παρατείνεται έως την 30/09/2014. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ