Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων στο ΤΟΠΣΑ και ειδικότερα στην Πράξη “Δίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης στην Αιτωλία”.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΠΣΑ