Όλοκληρώθηκε η διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α., η οποία αποφασίστηκε κατά τη συνεδρίαση της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Πλέον, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 699.915,05€.

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι φορείς που συμμετείχαν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου:

 

Α/Α

ΜΕΤΟΧΟΣ

 ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ Μ.Κ.

1

Δήμος Αιτωλικού

2.000,00

5.860,00

2

Δήμος Αντιρρίου

6.800,00

19.924,00

3

Δήμος Αποδοτίας

6.800,00

19.924,00

4

Δήμος Βαρδουσίων

1.472,55

4.314,57

5

Δήμος Δομνίστας

6.800,00

19.924,00

6

Δήμος Ευπαλίου

6.800,00

19.924,00

7

Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου

1.706,48

5.000,00

8

Δήμος Ναυπάκτου

17.634,81

51.670,00

9

Δήμος Οινιαδών

500,00

1.465,00

10

Δήμος Πλατάνου

6.800,00

19.924,00

11

Δήμος Πυλήνης

6.800,00

19.924,00

12

Δήμος Χάλκειας

6.800,00

19.924,00

13

ΕΑΣ Μεσολογγίου – Ναυπάκτου

3.700,00

10.841,00

14

Ναυτικός Όμιλος Μεσολογγίου

200,00

586,00

15

ΟΕΒΕΝ

400,00

1.172,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

75.213,85

220.376,57

 

Έτσι, η μετοχική σύνθεση της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. διαμορφώθηκε ως ακολούθως:

 

Α/Α

ΜΕΤΟΧΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΟΧΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ
(%)

1

Δήμος Αποδοτίας

76.800,00

225.024,00

32,15

2

Δήμος Ναυπάκτου

32.634,81

95.620,00

13,66

3

Δήμος Αντιρρίου

28.588,70

83.764,90

11,97

4

Δήμος Πυλήνης

21.780,50

63.816,87

9,12

5

Δήμος Ευπαλίου

17.300,00

50.689,00

7,24

6

Δήμος Δομνίστας

15.800,00

46.294,00

6,61

7

Δήμος Πλατάνου

11.800,00

34.574,00

4,94

8

Δήμος Χάλκειας

11.300,00

33.109,00

4,73

9

Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου

6.706,48

19.650,00

2,81

10

Δήμος Βαρδουσίων

4.472,55

13.104,57

1,87

11

ΕΑΣ Μεσολογγίου – Ναυπάκτου

4.341,00

12.719,14

1,82

12

Δήμος Θέρμου

3.000,00

8.790,00

1,26

13

Δήμος Αιτωλικού

2.000,00

5.860,00

0,84

14

ΕΑΣ Δωρίδος

700,00

2.051,00

0,29

15

ΟΕΒΕΝ

600,00

1.758,00

0,25

16

Δήμος Οινιαδών

500,00

1.465,00

0,21

17

ΟΣΥΝ

354,80

1.039,57

0,15

18

Ναυτικός Όμιλος Μεσολογγίου

200,00

586,00

0,08

 

ΣΥΝΟΛΟ

238.878,84

699.915,05

100,00