Η ΟΤΔ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ δημοσίευσε την 7η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER”, που αφορά περιοχές των Δήμων Ναυπακτίας, Ι.Π. Μεσολογγίου και Δομνίστας. Καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί η 20η Απριλίου 2015 και ώρα 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία:

7η_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

7η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ LEADER

Α. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 7ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ LEADER