Η ένταξη των ορεινών όγκων της Αιτωλοακαρνανίας στο πρόγραμμα «ΠΙΝΔΟΣ» ικανοποιεί το σχετικό αίτημα της περιοχής της Ναυπακτίας, το οποίο γνωστοποιήθηκε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, στους Βουλευτές του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και στον Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας, με την από 4-4-2008 κοινή επιστολή των Δήμων Αποδοτίας, Ναυπάκτου, Πλατάνου, Πυλήνης και της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Ο ακριβής καθορισμός των Τοπικών Διαμερισμάτων, που εντάσσονται στο πρόγραμμα, θα πραγματοποιηθεί με σχετική Υπουργική Απόφαση, στο επόμενο χρονικό διάστημα. Οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της περιοχής βρίσκονται σε επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών) προκειμένου στην αναμενόμενη Υπουργική Απόφαση να συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των Τοπικών Διαμερισμάτων, που ικανοποιούν τα κριτήρια του προγράμματος «ΠΙΝΔΟΣ».