Σε συνέχεια ερωτημάτων που τέθηκαν στην ΟΤΔ διευκρινίζονται τα αναφερόμενα στο ακόλουθο αρχείο:

Α. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 7ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ LEADER