Την Τρίτη 8 Ιουλίου 2008 και ώρα 8.00 μ.μ., στα γραφεία του ΤΕΕ Ν. Αιτ/νίας,  πραγματοποιήθηκε συνάντηση – διαβούλευση μεταξύ της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος Ν. Αιτωλοακαρνανίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο της κατάρτισης του Τοπικού Προγράμματος του νέου LEADER, με περιοχή εφαρμογής τους Δήμους Οινιαδών, Αιτωλικού, Ι.Π. Μεσολογγίου, Χάλκειας, Αντιρρίου, Ναυπάκτου και Δομνίστας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης – διαβούλευσης αφενός παρουσιάστηκε από τα στελέχη της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α., η προκήρυξη για το νέο LEADER και η φιλοσοφία του Τοπικού Προγράμματος και αφετέρου συζητήθηκαν ιδέες και προτάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του Π.Τ. Ν. Αιτ/νίας του ΤΕΕ, οι οποίες περιλαμβάνονται στο «Στρατηγικό Σχέδιο Παρεμβάσεων-Προτεραιοτήτων Ανάπτυξης Νομού Αιτωλ/νίας», που πρόσφατα παρουσιάστηκε από το Π.Τ. Ν. Αιτ/νίας του ΤΕΕ και οι οποίες θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία οριστικοποίησης του σχεδίου δράσης.

 

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Περιφ. Τμήματος Ν. Αιτωλοακαρνανίας του ΤΕΕ

ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.