Ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αποδοτίας στο νέο LEADER θα ενταχθούν τα ακόλουθα Τοπικά Διαμερίσματα:

  1. Άνω Χώρα
  2. Κάτω Χώρα
  3. Αμπελακιώτισσα
  4. Ελατού
  5. Κρυονέρια
  6. Πόδος

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές να επικοινωνήσουν με τα στελέχη της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. προκειμένου να ενημερωθούν για τις χρηματοδοτούμενες επενδύσεις και να δηλώσουν το επενδυτικό τους ενδιαφέρον. Σημειώνεται ότι η πρόταση του Τοπικού Προγράμματος για το νέο LEADER θα κατατεθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έως την 8η Σεπτεμβρίου 2008.

Τα υπόλοιπα Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου Αποδοτίας θα ενταχθούν στον ΑΞΟΝΑ 3 (ΟΠΑΑΧ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013.