“Διαδρομές στη φύση και τον πολιτισμό της Αιτωλίας”

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. κατέθεσε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER (2009 – 2015), με τίτλο “Διαδρομές στη φύση και τον πολιτισμό της Αιτωλίας”. Περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος είναι η ακόλουθη:

  1. Δήμος Οινιαδών
  2. Δήμος Αιτωλικού (εκτός της πόλης του Αιτωλικού)
  3. Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου (εκτός της πόλης της Ι.Π. Μεσολογγίου)
  4. Δήμος Χάλκειας
  5. Δήμος Αντιρρίου
  6. Δήμος Ναυπάκτου (εκτός της πόλης της Ναυπάκτου)
  7. Δήμος Πυλήνης (μόνο τα Τ.Δ. Ανθόφυτο, Γάβρος, Ελευθέριανη, Μηλιά, Παλαιόπυργος, Ποκίστα)
  8. Δήμος Αποδοτίας (μόνο τα Τ.Δ. Άνω Χώρα, Αμπελακιώτισσα, Ελατού, Κάτω Χώρα, Κρυονέρια, Πόδος)
  9. Δήμος Πλατάνου (μόνο τα Τ.Δ. Πλάτανος, Δενδροχώρι, Κλεπά, Λιβαδάκι, Περδικόβρυση, Περίστα, Χόμορη)
  10. Δήμος Δομνίστας

 

Το θέμα συσπείρωσης του Τοπικού Προγράμματος είναι:

“Η ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής, μέσα από την αξιοποίηση των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών στοιχείων, της αγροτικής παραγωγής και του παραδοσιακού τρόπου ζωής, με σκοπό την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, τη βελτίωση των εισοδημάτων και την αύξηση της απασχόλησης”