Το Δημοτικό Συμβούλιο Πυλήνης συνεδριάζει την Κυριακή 19/10/08 και ώρα 11:30 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Ανάθεση έργου “Φωτισμός οδών – πλατειών Τ.Δ. Δορβιτσάς, Ποκίστας & Μηλιάς” ποσού 8.800€
 2. Ανάθεση έργου “Φωτισμός οδών – πλατειών Τ.Δ. Στράνωμας & Φαμήλας” ποσού 9.000€
 3. Ανάθεση έργου “Αποκατάσταση ζημιών ύδρευσης στα Διπόταμα” ποσού 12.000€
 4. Ανάθεση έργου “Ολοκλήρωση Δημ. καταστήματος & περιβάλλοντος χώρου Τ.Δ. Ανθοφύτου” ποσού 12.000€
 5. Ανάθεση έργου “Ανάπλαση δημοτικών χώρων Τ.Δ. Ανθόφυτου & Γάβρου” ποσού 12.200€
 6. Ανάθεση έργου “Διαμόρφωση νεκτροταφείου Τ.Δ. Μηλιάς” ποσού 6.900€
 7. Ανάθεση έργου “Ανάπλαση χώρου φύτευσης στον περιβάλλοντα χώρο του Δημαρχείου” ποσού 6.500€
 8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου “Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ Τ.Δ. Στύλιας”
 9. Αποδοχή & έγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου “Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ. Σίμου (πλακ/σεις, τσιμ/σεις, τοιχεία, λιθοδομές, αναπλάσεις)”
 10. Αποδοχή & έγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου “Διαμόρφωση, περίφραξη & κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης των νεκροταφείων στα Τ.Δ. Ποκίστας, Συκιάς, Άνω Κάμπου Στράνωμας”
 11. Αναμόρφωση Π/Υ Οικον. έτους 2008 & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος
 12. Έγκριση απολογισμού Πνευματικού πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Πυλήνης οικον. έτους 2007