Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΙΤΩΛΙΑ», στο πλαίσιο της δράσης 9 «Δομή Συμβουλευτικής, Υποστήριξης και Προώθησης της Απασχόλησης», της Πράξης «Δίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης στην Αιτωλία», καλεί τους ωφελούμενους του τομέα παρέμβασης «Κοινωνική Οικονομία», την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015 και ώρα 12:00 π.μ., σε συνάντηση με τον κ. Σκαμνάκη Χριστόφορο, Επίκουρο Καθηγητή Κοινωνικής Πολιτικής, Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. ΟΤΑ, στον Πλατανίτη Αντιρρίου.

Το θέμα της συνάντησης αφορά τα προγράμματα ενίσχυσης και τα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.