Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α., σε συνεργασία με τους Δήμους Ι.Π. Μεσολογγίου, Αιτωλικού και Ναυπάκτου και τοπικούς φορείς (π.χ. συλλόγους αλιέων, τον Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού, τον Ναυτικό Όμιλο Μεσολογγίου) καταρτίζει Τοπικό Πρόγραμμα για τα Τοπικά Διαμερίσματα Ι.Π. Μεσολογγίου, Αιτωλικού και Ναυπάκτου, στο πλαίσιο του ΑΞΟΝΑ 4 “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών” (LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ), του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 – 2013.

Καταληκτική ημερομηνία για κατάθεση του Τοπικού Προγράμματος στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προς αξιολόγηση, είναι η 18η Δεκεμβρίου 2008.

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος είναι εφικτή η χρηματοδότηση ιδιωτικών και δημοσίων επενδυτικών σχεδίων (έργων), συναφών με τα αναφερόμενα στο επισυναπτόμενο αρχείο “ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (ΕΡΓΑ) LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ”.

Το ποσοστό χρηματοδότησης των ιδιωτικών επενδύσεων ανέρχεται:

  • σε 70% για συλλογικούς φορείς 
  • σε 65% για αλιείς
  • σε 60% για τον υπόλοιπο πληθυσμό (πλην αλιέων)

 

Το κόστος κάθε επένδυσης μπορεί να ανέλθει στο ποσό:

  • των 700.000€ για καταλύματα
  • των 500.000€ για τις λοιπές επενδύσεις

 

Το ποσοστό χρηματοδότησης των δημοσίων επενδύσεων ανέρχεται σε 100%, ενώ το κόστος για κάθε έργο μπορεί να ανέλθει έως 300.000€.

Στο πλαίσιο της κατάρτισης του Τοπικού Προγράμματος είναι αναγκαίο να καταγραφεί το επενδυτικό ενδιαφέρον, προκειμένου αφενός το τοπικό πρόγραμμα να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα της τοπικής κοινωνίας και αφετέρου να πραγματοποιηθεί ορθολογική κατανομή των πόρων, ώστε οι διατιθέμενοι πόροι να αξιοποιηθούν και να αποδόσουν οφέλη στην περιοχή παρέμβασης.

Γι' αυτό όσοι ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τους πόρους του Προγράμματος παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη φόρμα “ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ” και την αποστείλουν στο e-mail: leader@aitoliki.gr

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα στελέχη της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ στα τηλέφωνα 2634038110, 2634029926

Σχετικά αρχεία
ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ_ΣΧΕΔΙΑ_(ΕΡΓΑ)_LEADER_ΑΛΙΕΙΑΣ