Στο πλαίσιο της κατάρτισης του Τοπικού Προγράμματος Αλιείας, με περιοχή παρέμβασης τα Τοπικά Διαμερίσματα Ι.Π. Μεσολογγίου, Αιτωλικού και Ναυπάκτου, διοργανώνεται διαβούλευση με τους Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου Αιτωλικού, την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2008 και ώρα 18:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αιτωλικού.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα παρουσιαστούν οι δράσεις του προγράμματος, οι οποίες απευθύνονται σε ΟΤΑ, Συλλογικούς Φορείς, ιδιώτες κλπ. Η διαβούλευση αποσκοπεί αφενός στην ανταλλαγή απόψεων και ιδεών και αφετέρου στην ενσωμάτωση προτάσεων στο Τοπικό Πρόγραμμα “LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ”, ώστε να είναι δυνατή η χρηματοδότησή τους κατά την περίοδο υλοποίησής του.