Στο πλαίσιο του διατοπικού σχεδίου συνεργασίας “Το βιολογικό τραπέζι της νοτιοδυτικής Ελλάδας” δημοσιεύθηκε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου “Δημιουργία παιδικού παραμυθιού”, προϋπολογισμού 6.900,00€ πλέον ΦΠΑ. Αρμόδιος εταίρος για την διεξαγωγή του διαγωνισμού είναι η ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ)-