Στο πλαίσιο του διατοπικού σχεδίου συνεργασίας “Το βιολογικό τραπέζι της νοτιοδυτικής Ελλάδας” δημοσιεύθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου “Παραγωγή εντύπου γαστρονομίας & χάρτη”, με καταληκτική ημερομηνία την 9/10/2015 και προϋπολογισμό 15.850,00€, πλέον ΦΠΑ. Αρμόδιος εταίρος για την διενέργεια του διαγωνισμού είναι η ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο:

ΠΡΟΚHΡYΞΗ_ΒΙΟ.ΤΡΑΠ.ΝΔΕ_Α2.ΕΝΤΥΠΟ-ΧΑΡΤΗΣ_ΤΕΛΙΚΟ