Στο πλαίσιο της κατάρτισης του Τοπικού Προγράμματος “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών” (LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ) διοργανώνεται ενημερωτική συνάντηση – διαβούλευση, την Δευτέρα 17/11/2008 και ώρα 19:00, στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Ι.Π. Μεσολογγίου.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν οι δράσεις του προγράμματος, οι οποίες απευθύνονται σε ΟΤΑ, συλλογικούς φορείς, ιδιώτες κλπ. Η διαβούλευση αποσκοπεί αφενός στην ανταλλαγή απόψεων και ιδεών και αφετέρου στην ενσωμάτωση προτάσεων στο Τοπικό Πρόγραμμα “LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ”, ώστε να είναι δυνατή η χρηματοδότησή τους κατά την περίοδο υλοποίησής του.