Στο πλαίσιο του διατοπικού σχεδίου συνεργασίας “Το βιολογικό τραπέζι της νοτιοδυτικής Ελλάδας” δημοσιεύθηκε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου “Φωτογράφηση τοπικών εδεσμάτων, βιολογικών προϊόντων και σημείων ενδιαφέροντος των εταίρων”, με καταληκτική ημερομηνία την 9/10/2015 και προϋπολογισμό 19.460,00€, πλέον ΦΠΑ. Αρμόδιος εταίρος για τη διενέργεια του διαγωνισμού είναι η ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΒΙΟ.ΤΡΑΠ.ΝΔΕ_Α2.1.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ_ΤΕΛΙΚΗ