Στο πλαίσιο της κατάρτισης του Τοπικού Προγράμματος “LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ” διοργανώνεται ενημερωτική συνάντηση – διαβούλευση, την Δευτέρα 24/11/2008 και ώρα 18:00, στην αίθουσα του ξενοδοχείου LEPANTO, στην Ναύπακτο.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν οι δράσεις του προγράμματος, οι οποίες απευθύνονται σε ΟΤΑ, συλλογικούς φορείς, ιδιώτες κλπ. Η διαβούλευση αποσκοπεί αφενός στην ανταλλαγή απόψεων και ιδεών και αφετέρου στην ενσωμάτωση προτάσεων στο Τοπικό Πρόγραμμα “LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ”, ώστε να είναι δυνατή η χρηματοδότησή τους κατά την περίοδο υλοποίησής του.