Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. διοργανώνει την Δευτέρα 24/11/08 και ώρα 18:00, ενημερωτική συνάντηση – διαβούλευση στο πλαίσιο της κατάρτισης του Τοπικού Προγράμματος LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ, στην αίθουσα του ξενοδοχείου LEPANTO.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν οι δράσεις του Προγράμματος, οι οποίες απευθύνονται σε ΟΤΑ, συλλογικούς φορείς, ιδιώτες κλπ. Η διαβούλευση αποσκοπεί αφενός στην ανταλλαγή απόψεων και ιδεών και αφετέρου στην ενσωμάτωση προτάσεων στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ, ώστε να είναι δυνατή η χρηματοδότησή τους κατά την περίοδο υλοποίησής του.