Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ανακοινώνει ότι θα πραγματοποιηθεί διαβούλευση με τους αλιείς του Δήμου Αιτωλικού την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2008 και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αιτωλικού.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν οι δράσεις του προγράμματος και οι διαδικασίες ένταξης και χρηματοδότησης των έργων. Επίσης, θα συζητηθούν οι δράσεις που θα ενσωματωθούν στο Τοπικό Πρόγραμμα και θα αφορούν τους αλιείς.