Στο πλαίσιο της Πράξης “Δίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης στην Αιτωλία” διοργανώνονται ενημερωτικές συναντήσεις, την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2015, στην Ι.Π. Μεσολογγίου και στο Νεοχώρι Οινιαδών. Στο πλαίσιο των ενημερωτικών συναντήσεων θα παρουσιασθούν τα αποτελέσματα της Πράξης και προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ, που πρόκειται σύντομα να δημοσιευθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ_ΟΙΝΙΑΔΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ_ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ