Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου συνεχίστηκαν οι διαβουλεύσεις με τοπικούς φορείς και πρόσωπα αναφορικά με την κατάρτιση του Τοπικού Προγράμματος “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών” (LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ), με περιοχή παρέμβασης τα Τοπικά Διαμερίσματα Ι.Π. Μεσολογγίου, Αιτωλικού και Ναυπάκτου.

Ιδιαίτερα η συνάντηση με τους αλιείς, την Κυριακή 30/11/08, συνέβαλε στον καθορισμό των επενδύσεων που θα χρηματοδοτηθούν.