“Οικοτουριστικές και πολιτιστικές διαδρομές σε αλιευτικές περιοχές της Αιτωλίας”

 

Στο πλαίσιο της προκήρυξης του ΑΞΟΝΑ 4 “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών”, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013, κατατέθηκε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2008, στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Τοπικό Πρόγραμμα “Οικοτουριστικές και πολιτιστικές διαδρομές σε αλιευτικές περιοχές της Αιτωλίας”. Το Τοπικό Πρόγραμμα αφορά περιοχές των Δημοτικών Διαμερισμάτων Ι.Π. Μεσολογγίου, Αιτωλικού και Ναυπάκτου.